ינואר

Útá Wiktionary.
Kokɛndɛ na: bolúki, boluki


Liébeleo (he)

ינואר (yánuar)

  1. sánzá ya yambo, yanwáli